?nsan Kaynaklar?

ncelikle ?unu belirtmek isteriz ki, ba?ar?m?z?n s?rr?, hem mesleki hem de ki?isel ynden yksek nitelikte insan gcne verdi?imiz nemde sakl?d?r. Bu sebepledir ki Bromuz,her dzeyden ba?vuru kabul etmektedir. E?er sizi de?erlendirmeye almam?z? istiyorsan?z, ltfen bilgilerinizi zgemi?inizle birlikte; bicen @ bicen.av.tr adresine ya da +90 (412) 228 40 40 numaral? faksa gnderiniz.  

Ba?vuru sahiplerinde arad???m?z ba?l?ca kriterler :

- ?yi bir akademik zgemi?,
- Yaz?l? ve szl hukuki ?ngilizce'ye son derece hakim olma,
- Tercihen ?ngilizce'nin yan?nda ikinci yabanc? dil bilgisi, 
- Tak?m al??mas?na yatk?n ve uyumlu tutum sahibi olma, 
- Empati ve insanlarla iyi ili?ki kurma kabiliyeti yksek, 
- Rekabeti bir ortamda ofis sakinleri ile al??maya istekli ve gnll olma.

Konu?tu?unuz yabanc? dillerin ana diliniz olmad??? durumlarda, ilgili test sonular?n?n bir kopyas?n? sizden isteyebiliriz.

Bien Hukuk Brosu'na gstermi? oldu?unuz ilgi iin te?ekkr ederiz.